Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie (TENS)

TENS staat voor Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie, ofwel elektrische zenuwprikkeling door de huid heen en is bedoeld voor de behandeling van (chronische) pijnklachten.

Het TENS apparaatje is ongeveer zo groot als een mobiele telefoon en kan dus door de patiënt bij zich gedragen worden. De TENS kan gedurende de dag dus gebruikt worden, alleen bij sterke transpiratie is dit moelijker daar de elektroden dan af kunnen glijden. Afhankelijk van de indicatie wordt er gebruikt gemaakt van een zeer milde elektrische stroom (conventional TENS) die langdurig gegeven wordt, of een sterkere prikkel (burst TENS) waarbij spieraanspanningen optreden die twee- à driemaal daags circa een half uur gegeven wordt.

Werking

Burst TENS: hierbij wordt het zenuwstelsel zo geprikkeld dat het de aanmaak van endorfine, een lichaamseigen pijnstiller, stimuleert.

Conventional TENS: hier moet eerst een kleine uitleg over chronische pijn gegeven worden. Pijn ontstaat als er ergens in het lichaam een nociceptor (pijnsensor van het zenuwstelsel) geprikkeld wordt. Deze nociceptor ‘vuurt’ dan een signaal af. Via meerdere schakelstations in het zenuwstelsel komt dit signaal terecht in de hersenen, alwaar de pijn waargenomen en verwerkt wordt. De hersenen interpreteren dit als dat er sprake is van dreigende weefselschade (doorsnijding/kneuzing/verbranding). Vanuit de hersenen gaat er dan weer een signaal terug naar de bewuste plek. Bij chronische pijn is er geen sprake meer van prikkeling van de nociceptor, maar blijft er wel een schakelstation ergens in het zenuwstelsel dit signaal doorgeven. Het zenuwstelsel is simpel gezegd in de war, gesensitiseerd wordt dit genoemd. De conventional TENS is erop gericht dit proces te remmen en op die manier de pijn te verminderen.

Reacties gesloten.