Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de oefentherapie Cesar. De kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in de (senso)motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. De kinderoefentherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies.

Voorbeelden van indicaties bij de baby/ peuter:

• Motorische ontwikkelingsachterstand
• Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
• Huilbaby
• Billenschuiver (i.p.v. kruipen op knie)
• Cerebrale parese
• Spina bifida
• Pre-dysmature kind: te vroeg geboren
• Plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling

Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind:

• Motorische ontwikkelingsachterstand
• Afwijkend looppatroon
• Mentale retardatie
• Cerebrale parese
• Lage of hoge spierspanning
• Orthopedische afwijkingen
• Aangeboren afwijkingen die de motoriek beinvloeden
• Ademhalingsproblematiek
• Jeugdreuma

Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind:

• Motorische ontwikkelingsachterstand
• DCD, Developmental Coordination Disorder
• Mentale retardatie
• Cerebrale parese
• Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
• Sensomotorische problemen
• Schrijfproblemen
• Houdingsproblemen
• Ademhalingsproblematiek
• ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
• Jeugdreuma

Reacties gesloten.