Aandachtsgebieden

Voor welke klachten kunt u ondermeer terecht?

Adem/stem
• adem- en stemproblemen
• heesheid, schorre stem
• adembeheersing als voorbereiding op zingen
• hyperventilatie
• spreken in het openbaar
• stemproblemen en stemverandering o.a. bij transsexualiteit
• stemproblemen als gevolg van verkeerd ademen of verkeerd stemgebruik

Spraak
• stotteren
• slissen/lispelen (interdentaliteit)
• articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
• dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte)
• nasaliteit
• onduidelijk spreken

Taal
• taalontwikkelingsproblemen, meertaligheid
• taal begrijpen( het begrijpen van gesproken en geschreven taal door kinderen of volwassenen)
• afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)
• totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)
• dyslexie (lees- en schrijfproblemen)
• luistertraining (bijv. bij aanpassing van een CI = Cochleair Implantaat)
• presentatie
• spraakafzien (o.a. liplezen)

Mondmotoriek, eten en drinken
• overgevoeligheid in het mondgebied
• open mondgedrag
• eet- en drinkproblemen bij volwassenen
• duim-, vinger- of speenzuigen
• slikproblemen (oro myofunctionele therapie)
• afwijkend kauwen (oro myofunctionele therapie)
• afwijkende tongligging ( bv. slappe tong)
• préverbale logopedie: eet-en drinkproblemen bij jonge kinderen en baby’s (meer info: www.prelogopedie.nl).

Gehoor
• begeleiding na plaatsing van een CI (Cochleair Implantaat)

Reacties gesloten.